Μπλοκ σημειώσεων

Σχεδιάζουμε το δικό σας μπλοκ σημειώσεων που τυπώνεται σε 50φυλλα μπλοκ διαφόρων διαστάσεων, ψαροκολλητά μονόχρωμα, δίχρωμα ή τετράχρωμα σε χαρτί γραφής 100 gr , σε ειδικά χαρτιά επιλογή σας από το δειγματολόγιο μας. Μπορείτε να επιλέξετε και εναλλακτικά άλλες διαστάσεις (μικρότερες ή μεγαλύτερες) σύμφωνα πάντα με τις δικές σας απαιτήσεις - χρησιμότητα. Επιπλέον μπορείτε να διαφοροποιήσετε και το πλήθος των σελίδων ξεφεύγοντας έτσι από την χρήση του συνηθέστερου 50φυλλου.  

12